Start up และ SMEs คืออะไร?

          บทความนี้เรามาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่วัยรุ่นอย่างเราเข้าถึงง่ายๆกันดีกว่า และเรื่องที่เป็นหัวข้อนี้คือเด็กรุ่นใหม่หันมาเริ่มให้ความสนใจกันโดยเฉพาะเรื่อง การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน Start up และ SMEs แต่เราของเริ่มต้นกันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กัน

เรามาทำความรู้จักกับ Start up และ SMEs กันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไร?

          1. เรามาเริ่มที่ธุรกิจ Start up กันเลย มันคือธุรกิจที่เกิดใหม่ เปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อรับรองธุรกิจด้านไอที และรวมถึงการทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และยังสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก โดยหลักๆ แล้วจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจด้านไอที หรือจิตนาการให้เห็นภาพง่ายๆ คือ ธุรกิจในวงการไอทีนั่นเอง เช่นพวกแอปพลิเคชั่น ต่างๆ ถ้าจะให้เข้าใจกันง่ายๆ กว่านี้ และให้ชัดเจนขี้น ก็คือพวก Google , facebook แบรนด์เหล่านี้ก็เริ่มต้นจากเป็นธุรกิจประเภท Startup ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเรียกว่า Silicon Valley ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของบริษัทด้านไอทีชั้นนำต่างๆมากมายทั่วโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทและนักลงทุนด้วยจ้า

          2. แล้ว SMEs คือธุรกิจอะไร เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือย่อม และไม่ได้เปิดใหม่ ซึ่งหมายความว่า เป็นธุรกิจที่มีสินค้าเป็นของตัวเองอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้มีผู้ผลิตเข้ามาผลิตสินค้า หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่เพียงพอนั่นเอง

เอาละเมื่อเรารู้จักทั้งสองธุรกิจแล้ว เรามาดูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF)

          ในเดือน ม.ค. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินสนับสนุนแก่บริษัท Start up และ SMEs ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาและการวิจัยจองสวิส และภาคเอกชนรายสำคัญของสวิส ได้แก่ ธนาคาร UBS ธนาคาร Credit Suisse และบริษัท Mobiliar (บริษัท ประกัน)

โดยมีนาย Schneider-Ammann อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา และการวิจัยของสวิส เป็นหนึ่งในผู้บริหารของมูลนิธิฯ ซึ่งให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เนื่องจากรัฐบาลสวิสเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุนของเจ้าของธุรกิจ Startups และ SMEs ที่มีนวัตกรรม ก่อให้เกิดการย้ายบริษัทไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา เป็นจํานวนมาก และหลีกเลี่ยงทัศนคติของสวิสที่มองว่าหากธุรกิจล้มเหลวหรือ สินค้าใหม่ไม่ประสบความสําเร็จจะได้รับการตีตราว่าเป็นคนล้มเหลว

            เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 มูลนิธิฯ ได้ประกาศว่า ขณะนี้ได้รวบรวมเงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมให้การสนับสนุนธุรกิจ Startups และ SMEs ที่มีนวัตกรรม เป็นจํานวนกว่า 500 ล้านฟรังก์สวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัท startups ให้ยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมในสวิตฯ ได้ต่อไป โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเป็น startups ไปยัง established company  และเพื่อพัฒนานวัตกรรมของประเทศและสร้างงาน ให้คนรุ่นใหม่ต่อไป

              คุณสมบัติของ startups และ SMEs ที่สามารถสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุน จะต้องเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมที่มีผลงาน สินค้า เข้าสู่ตลาดแล้ว และมีฐานลูกค้าแล้ว รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและความสามารถในการเติบโตอีก ทั้งนี้ เงินลงทุนส่วนใหญ่จะจัดสรรให้แก่บริษัทที่มีบริษัทแม่หรือทําให้เพิ่มมูลค่าในสินค้าสวิส นอกจากนี้ ผลกําไรส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจะต้องปันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนด้วย  

              ในปี 2561 มูลค่าการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่เข้ามาลงทุนกับ startups ของสวิสมี มูลค่ารวม 1.29 พันล้านฟังก์สวิส ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2560 และเพิ่มเป็น 3 เท่าจากปี 2556 โดยร้อยละ 55 ของบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนเป็นบริษัทด้าน ICT และ fintech (มูลค่าการลงทุนด้าน ICT มีมูลค่า 292 ล้านฟังก์สวิส และด้าน fintech มีมูลค่ารวม 127 ล้านฟังก์สวิส) ในขณะที่ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนเป็นของบริษัทด้าน Life Science (biotech และ medtech) ทั้งนี้ แนวโน้มการลงทุนในบริษัทด้าน ICT และ fintech ในสวิส มีทิศทางเช่นเดียวกับในประเทศยุโรปอื่น ๆ อาทิ ในฝรั่งเศส ที่มีการร่วมลงทุนด้าน ICT คิดเป็นร้อยละ 70 ของการร่วมลงทุนทั้งหมดของประเทศ